RN
TwitterFacebook

Podlaskie. 1,7 mln zł na kolejne lokalne projekty

1,7 mln zł przyznał w piątek (9.10) Zarząd Województwa Podlaskiego kolejnym projektom służącym lokalnej społeczności . Wsparcie otrzymają Lokalne Grupy Działania (LGD): Fundusz Biebrzański i Brama na Podlaskie. Powstaną m.in. nowe, bardziej zagospodarowane miejsca, kolektory i instalacje fotowoltaiczne.

Jak wykorzystać matematykę w życiu codziennym? Tego dowie się 60 uczniów Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym. Będzie tam realizowany projekt zgłoszony przez gminę Jaświły, a dotacja dla gminy wyniesie prawie 130 tys. zł. Uczniowie nauczą się wykorzystywać wiedzę w praktyce a także sprawnie komunikować się w języku angielskim, zaś ośmiu nauczycieli podniesie swoje kompetencje i rozwinie umiejętności zawodowe w tym zakresie. Dotacja zostanie również przeznaczona na wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne, ponadto poza dodatkowymi zajęciami zostaną zorganizowane ciekawe wycieczki edukacyjne. Projekt został zgłoszony do lokalnej grupy działania Fundusz Biebrzański.   

Trzy kolejne lokalne projekty uzyskają wsparcie na upiększenie przestrzeni w mieście Brańsk oraz w ośmiu małych miejscowościach – powstaną nowe, bardziej zagospodarowane miejsca, które będą pełnić nowe funkcje. Projekty te zostały zgłoszone do naboru ogłoszonego przez lokalną grupę działania Brama na Podlaskie:

Miasto Brańsk otrzyma dotacje w wysokości ponad 130 tys. zł na przygotowanie ciągu pieszych nad rzeką Nurzec. Projekt ukaże nowe oblicze rzeki Nurzec – będzie to kolejne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Wraz z utwardzeniem powierzchni zaplanowano elementy małej architektury takie jak ławki, które mają nawiązywać do małej architektury znajdującej się na placu miejskim w Brańsku. Powierzchnia obszaru objęta rewitalizacją to 0,17 ha.

Ponad 450 tys. zł otrzyma gmina Wysokie Mazowieckie.  To pieniądze dla wsi Gołasze-Puszcza, Osipy-Lepertowizna, Jabłonka Kościelna. Mieszkańcy tych miejscowości zyskają nowe place zabaw, altany, boiska i zagospodarowanie nieużywanych terenów. Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją to 0,50 ha. Ludzie z tych miejscowości zyskają nowe, ciekawie zagospodarowane miejsca do spędzania wolnego czasu.  

Gmina Rudka również zyska piękniejszą przestrzeń publiczną. 170 tys. zł, które uzyskała gmina zostanie przeznaczone na budowę placów zabaw dla dzieci, boisk, altan, siłowni na świeżym powietrzu, punktów obsługi rowerzystów oraz zagospodarowanie terenu. Te nowe przestrzenie zyskają miejscowości Karp, Koce Borowe, Niemyje-Jarnąty, Niemyje-Ząbki oraz Olendy. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów to 0,65 ha.

Dwa następne projekty to inwestycje w odnawialne źródła energii. Nabór na tego typu projekty prowadziła również lokalna grupa działania Brama na Podlaskie. A dotacje otrzymują poniższe projekty dwóch gmin:

Kolektory słoneczne pojawią się na dachach domów mieszkańców gminy Nowe Piekuty25 takich instalacji pozwoli na oszczędności dla mieszkańców i duże korzyści dla środowiska. Skorzystają nie tylko mieszkańcy domów, na których zostaną zamontowane nowe instalacje ale również pozostali mieszkańcy – będą oddychać czystszym powietrzem. Przyznana dotacja to prawie 300 tys. zł.

Z kolei nowe instalacje fotowoltaiczne powstaną w gminie Klukowo. Na ten cel gmina Klukowo otrzymała ponad 530 tys. zł.  33 instalacje o łącznej mocy 133 kW zostaną wykorzystane na własne potrzeby mieszkańców gminy. W projekcie oszacowano że roczne oszczędności mieszkańców z tytułu zużycia energii elektrycznej wyniosą ok. 80 tys. zł. 

Wszystkie wymienione wyżej projekty uzyskały wsparcie z puli środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2014-2020. Całkowita wartość tych projektów to blisko 2,5 mln zł.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × 5 =