TwitterFacebook

Szepietowo: Rozmawiali o bezpieczeństwie

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” – to tytuł cyklu debat społecznych, które są organizowane w tym roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Taka debata została zorganizowana też przez wysokomazowieckich policjantów w Szepietowie.

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie policjanci z wysokomazowieckiej komendy Policji zorganizowali debatę społeczną pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, na którą przybyli mieszkańcy miasta i gminy Szepietowo. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób wysokomazowiecka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami miasta w zakresie, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji podinsp. Krzysztof Woźniewski przywitał zgromadzonych mieszkańców, a zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Janusz Zaremba zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części przedstawiono informacje na temat działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy Policji jak i pracowników cywilnych, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa jak i kształtowanie świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, zawartych w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Szepietowo.

KPP Wysokie Mazowieckie/red.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *