RN
TwitterFacebook

Wysokie Mazowieckie: rodziny zastępcze poszukiwane

Kandydatów na rodziców zastępczych poszukuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem. Aktualnie w pieczy zastępczej jest 48 dzieci, przebywają one w 29 rodzinach. Potrzeby są jednak dużo większe.

Z danych PCPR-u w Wysokiem Mazowieckiem wynika, że 13 dzieci z powiatu wysokomazowieckiego przebywa na terenie innych powiatów, w tym 4 dzieci przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej i 9 dzieci w rodzinach zastępczych.

Jak podkreśla dyrektor tamtejszego PCPR-u Iwona Kalinowska, ważne aby dzieci pozostawały w swoich środowiskach, miały kontakt z domem i rodziną biologiczną. – Zależy nam na tym, aby dzieci z naszego powiatu nie musiały być odwożone do placówek opiekuńczo-wychowawczych lub do rodzin zastępczych na terenie innych powiatów (…) Wychowywanie się w rodzinie zastępczej jest ogromną szansą dla każdego dziecka, które nie ma możliwości zostać adoptowanym, marzącego o posiadaniu własnej, kochającej rodziny. Placówki opiekuńczo-wychowawcze nie są w stanie zapewnić dzieciom miłości rodziców, spędzania świąt w rodzinnej atmosferze, ani wyjazdów wakacyjnych spędzonych z bliskimi – mówi Iwona Kalinowska.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim jeśli nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa; przebywają na terytorium RP; zapewniają odpowiednie warunki bytowe lub mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb; nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Osoby, które są zainteresowane tym, by zostać rodziną zastępczą mogą zgłaszać się do siedziby PCPR-u w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Mickiewicza 1. Szczegółowe informacje można uzyskać też pod numerem 502 153 040.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *