TwitterFacebook

Wysokie Mazowieckie: Od nowego roku obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rosnącymi kosztami zmieniona została stawka za odbiór śmieci od mieszkańców Wysokiego Mazowieckiego. Nowy cennik obowiązuje od stycznia 2020 roku.

Zmiany zostały wprowadzone uchwałą Rady Nr XIV/64/19 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r., poz. 6365). Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi od tego roku 12,00 zł od jednego mieszkańca. Jednocześnie, zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, brak jest możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w drodze decyzji zostanie naliczona opłata w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca.

Wysokość opłaty została ustalona jako iloczyn nowej stawki opłaty tj: 12,00 zł i danych podanych w deklaracji złożonej do Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.

UM Wysokie Mazowieckie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *