TwitterFacebook

Wysokie Mazowieckie: Są pieniądze na remonty kolejnych ulic i dworca autobusowego

Ponad 3,5 mln złotych na remont dworca od województwa podlaskiego i ponad 2 mln na przebudowę trzech dróg z Funduszu Dróg Samorządowych. Miasto może przystąpić do realizacji kolejnych inwestycji dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu.

Kolejne miliony popłyną do Wysokiego Mazowieckiego ze środków zewnętrznych.
Samorząd na początku lipca złożył wniosek o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja centrum miasta Wysokie Mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Chodzi o remont dworca autobusowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

W ramach projektu zaplanowano wymianę okien, drzwi, docieplenie budynku i hydroizolację, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych tj. centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i wodnokanalizacyjną oraz kompleksowy remont wewnątrz budynku. Będzie on wykonany z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych, ekonomiczny w utrzymaniu i przyjazny środowisku. Przywrócona zostanie funkcjonalność obiektu i estetyka. Będzie również przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo wykonany zostanie nowy plac manewrowy, tereny zieleni urządzonej z wyposażeniem w małą architekturę oraz tablica upamiętniająca, która znajdzie się w miejscu ujawnienia fundamentów synagogi. Wartość inwestycji to 4 681 283,90 zł, z czego dofinansowanie wynosi aż 80% tj. 3 517 163,38 zł. Władze miasta przygotowały już wizualizację nowego budynku:

Drugie dofinansowanie pochodzi od Wojewody Podlaskiego. Wniosek na zadanie: budowa ul. Ogrodowej, ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego i ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego był na liście rezerwowej Funduszu Dróg Samorządowych. 22 listopada 2019 roku została opublikowana zmieniona lista zadań do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, według której Wysokie Mazowieckie zostało włączone z listy rezerwowej i otrzymała dofinansowanie na przebudowę wspomnianych dróg. Wartość ogólna projektu to kwota 4 161 570,25 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie 50% tj. 2 080 785,12 zł.

Na ul. Ogrodowej wybudowana zostanie ścieżka rowerowa, nawierzchnia jezdni, 25 szt. zjazdów na posesje, chodniki, 2 skrzyżowania oraz kanał technologiczny. Na ul. Kazimierza Kapitana Kamieńskiego – krawężniki, nawierzchnia asfaltowa, chodniki, oświetlenie uliczne. Natomiast ulica Rotmistrza Witolda Pileckiego uwzględnia krawężniki, nawierzchnię asfaltową, chodniki, oświetlenie uliczne i dwa skrzyżowania.

Obie inwestycje będą realizowane w 2020 roku. 

UM Wysokie Mazowieckie/ red. pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *