TwitterFacebook

Zabytkowa dzwonnica wyremontowana

Zakończone zostały prace renowacyjne zabytkowej dzwonnicy w Zespole Kościelnym Kościoła Parafialnego p.w.  Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem. Barokowa dzwonnica drewniana z 1775 roku z zawieszonymi na niej renesansowymi dzwonami z 1574 roku nabrała nowego blasku, aby cieszyć swym niepowtarzalnym urokiem następne pokolenia.

Stan obiektu wymagał gruntownej ingerencji w jego konstrukcję lub całkowitego rozebrania z uwagi na zagrożenie dla osób przebywających w jego otoczeniu. Prace rozpoczęły się z inicjatywy burmistrza Czyżewa  Anny Boguckiej i proboszcza ks. kanonika Antoniego Loro. Złożony wniosek o finansowe wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Remont zabytkowej dzwonnicy w Zespole Kościoła Parafialnego p.w. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem”, który po pozytywnej weryfikacji został zakwalifikowany do dofinansowania w pełnej wysokości wartości zadania tj. kwotę ponad 176 tysięcy złotych.

fot. UM Czyżew

Prace zostały ukończone w terminie przez firmę z Zambrowa. Zakresem robót objęto w szczególności: fundamenty, wzmocnienie konstrukcji wieży, konserwację i wymianę elementów schodów drewnianych i konserwacji drzwi wejściowych, zabezpieczenie ognioodporne całej konstrukcji, wymianę poszycia dachowego, wymianę i konserwację szalunku ścian oraz renowację dzwonów.

Ponieważ dzwonnica jest obiektem zabytkowym nad prawidłowością prac i wiernym odtworzeniem charakteru konstrukcji czuwał Konserwator Zabytków.

Teraz Zespół Kościelny Kościoła Parafialnego wraz z dzwonnicą powiększył zasób zabytkowy w Gminie Czyżew, któremu przywrócono świetność w ramach dbałości o ochronę dziedzictwa kulturowego.

Zabytkowa dzwonnica, która była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu mieszkańców regionu i ich przodków, dalej będzie towarzyszyć pokoleniom. Będzie także będzie przystankiem dla odwiedzających gminę turystów.

UM Czyżew

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *