RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Prawie 1,5 mln złotych na drogi dojazdowe do gruntów i małą retencję w powiecie ostrowskim i wyszkowskim

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego w powiatach ostrowskim i wyszkowskim zrealizowanych zostanie 16 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości prawie 1,5 mln zł wybudowane bądź zmodernizowane zostaną drogi. Wczoraj umowy w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci.

W ramach ogłoszonego w 2019 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 427 wniosków, z których 300 otrzymało dofinansowanie.

To ważne i w wielu przypadkach długo wyczekiwane inwestycje. Z punktu widzenia rolników dobra i przejezdna w każdych warunkach pogodowych droga to szansa na sprawne dotarcie do miejsca pracy. Natomiast modernizacja zbiorników retencyjnych z pewnością wpłynie na zwiększanie zasobów wody, które można wykorzystywać na polach uprawnych, co z kolei jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresach suszy – dodaje Janina Ewa Orzełowska członek zarządu województwa mazowieckiego.

Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel w sumie ponad 30 mln zł. Dzięki temu wsparciu samorządowcy z subregionu ostrołęckiego zrealizują w tym roku 48 inwestycji.

Modernizacja czy budowa dróg to bardzo kosztowne inwestycje. Niestety w przypadku wielu samorządów często trudne do zrealizowania ze względu na ograniczony budżet. Tym bardziej cieszę się, że udało nam się wygospodarować środki, które pomogą rozwinąć sieć dróg na terenach wiejskich – dodaje Elżbieta Lanc członek zarządu województwa mazowieckiego.

Wykaz zadań realizowanych przez gminy w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p. Wnioskodawca Powiat Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Andrzejewo ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr 260106W od km 0+508,4 do km 1+206,5 w miejscowości Ruskołęka Parcele 105 000 zł
2. Małkinia Górna ostrowski Modernizacja drogi gminnej nr 260418W 105 000 zł
3. Nur ostrowski Przebudowa drogi gminnej nr 260502W Strękowo Nieczykowskie – Żebry-Laskowiec w km rob. 0+000 – 0+730 95 000 zł
4. Ostrów Mazowiecka Gm. ostrowski Przebudowa odcinka wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Stok – etap I 55 000 zł
5. Stary Lubotyń ostrowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sulęcin Włościański – etap I 75 000 zł
6. Szulborze Wielkie ostrowski Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Smolewo – Parcele 95 000 zł
7. Szulborze Wielkie ostrowski Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szulborze Wielkie 20 000 zł
8. Wąsewo ostrowski Przebudowa drogi w miejscowości Brzezienko 115 000 zł
9. Zaręby Kościelne ostrowski Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo 55 000 zł
10. Brańszczyk wyszkowski Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Poręba-Kocęby w gminie Brańszczyk 75 000 zł
11. Długosiodło wyszkowski Przebudowa drogi gminnej nr 440229W w miejscowości Przetycz Włościańska i Przetycz Folwark 65 000 zł
12. Rząśnik wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna 115 000 zł
13. Somianka wyszkowski Przebudowa drogi w miejscowości Celinowo 115 000 zł
14. Zabrodzie wyszkowski Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basinów – etap I 95 000 zł
SUMA 1 185 000 zł

Wykaz zadań realizowanych przez powiaty w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych

L.p. Wnioskodawca Przedsięwzięcie Kwota dofinansowania
1. Powiat ostrowski Przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w miejscowości Stok 230 000 zł
2. Powiat wyszkowski Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W w miejscowości Obrąb 100 000 zł
SUMA 330 000 zł

Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *