RN
TwitterFacebook

Mazowsze. Wsparcie finansowe dla sołectw z powiatu wyszkowskiego i ostrowskiego

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył blisko 12 mln zł. Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” otrzymają 1184 inwestycje, z 264 gmin. Powstaną nowe place zabaw i miejsca rekreacji, wyremontowane zostaną świetlice wiejskie, chodniki i oświetlenie. Blisko 677 tys. zł na realizację 68 projektów służących lokalnej społeczności otrzymają sołectwa z powiatów ostrowskiego i wyszkowskiego.

Projekty złożone przez gminy dotyczą m.in. remontów czy budowy świetlic, domów kultury, stadionów, siłowni, hal i boisk sportowych, basenów, skwerów, sal zabaw czy wiat rekreacyjnych. Sołectwa chcą doposażać szatnie przy boiskach i miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców, remontować biblioteki i kupować książki, stroje ludowe i instrumenty muzyczne dla zespołów ludowych.

MIAS to program, dzięki któremu społeczności lokalne, przy wsparciu samorządu województwa, mogą stworzyć sobie warunki do godnego życia i odpoczynku. Cieszymy się, że mieszkańcy sołectw chętnie angażują się w realizację projektów – podkreśla Elżbieta Lanc, członek województwa mazowieckiego.

Wczoraj (25.06.) umowy z gminami w powiatach ostrowskim i wyszkowskim podpisały Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska, członkowie zarządu województwa mazowieckiego.

Nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020” przeprowadzono w grudniu 2019 r. Gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł.

Naszym programem pomagamy realizować inicjatywy, na które sołectwa bardzo często nie mają już funduszy. Zgłaszane projekty pokazują, że potrzeby lokalnych społeczności są bardzo różne. Mieszkańcy Mazowsza mają wiele ciekawych pomysłów związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Nie brakuje też projektów dotyczących poprawy stanu infrastruktury służącej działaniom kulturalnym czy sportowym – mówi Janina Ewa Orzełowska, członek województwa mazowieckiego.

Lista dofinansowanych projektów z powiatu ostrowskiego:

Lp. Beneficjent – Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)
1. Andrzejewo Aktywizacja sołectwa Załuski-Lipniewo poprzez budowę altany 10 000 zł
2. Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w Królach Małych 10 000 zł
3. Aktywizacja sołectwa Stara Ruskołęka poprzez budowę altany 10 000 zł
4. Remont świetlicy wiejskiej w Mianowie 10 000 zł
5. Wykonanie elewacji na budynku strażnicy OSP 10 000 zł
6. Boguty-Pianki Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Zawisty-Dworaki 10 000 zł
7. Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Trynisze-Moszewo 10 000 zł
8. Zagospodarowanie skweru w miejscowości Tymianki-Moderki 10 000 zł
9. Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Godlewo-Baćki 10 000 zł
10. Uporządkowanie terenu wokół stawu gminnego w miejscowości Kamieńczyk-Ryciorki 10 000 zł
11. Małkinia Górna Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew 10 000 zł
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy-Pawły 10 000 zł
13. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jaśminowej w miejscowości Zawisty Nadbużne 10 000 zł
14. Budowa chodnika na ulicy Cichej w Małkini Górnej 10 000 zł
15. Budowa chodnika w miejscowości Błędnica 10 000 zł
16. Nur Zakup i montaż budynku gospodarczego w Ołtarzach-Gołaczach wraz z zagospodarowaniem terenu 10 000 zł
17. Remont pomieszczeń w Świetlicy Wiejskiej w Obrytem 8 985 zł
18. Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Godlewie Wielkim 10 000 zł
19. Oczyszczenie stawu w Kramkowie Lipskim 10 000 zł
20. Zagospodarowanie terenu wokół altany wiejskiej w miejscowości Żebry-Kolonia 10 000 zł
21. Ostrów Mazowiecka Remont pomieszczenia w remizo-świetlicy w miejscowości Guty-Bujno 10 000 zł
22. Wymiana instalacji elektrycznej oraz odnowienie ścian w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kuskowizna 10 000 zł
23. Wyposażenie remizo-świetlicy w miejscowości Komorowo 10 000 zł
24. Zagospodarowanie ładu przestrzennego przy stawie w miejscowości Stare Lubiejewo 10 000 zł
25. Renowacja pomnika pamięci mieszkańców wsi Koziki zamordowanych przez hitlerowców 13 czerwca 1943 r. 10 000 zł
26. Stary Lubotyń Budowa placu zabaw w miejscowości Żochowo 10 000 zł
27. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubotyń-Włóki 10 000 zł
28. Budowa placu zabaw w miejscowości Świerże 10 000 zł
29. Budowa placu zabaw w miejscowości Koskowo 10 000 zł
30. Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Turobin 10 000 zł
31. Wąsewo Aktywizacja społeczności miejscowości Przedświt 10 000 zł
32. Integracja lokalnej społeczności 10 000 zł
33. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawach we wsi Bartosy 10 000 zł
34. Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego przy stawach we wsi Zastawie 10 000 zł
35. Prace remontowe przy budynku OSP Wysocze pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej 10 000 zł
36. Zaręby Kościelne Budowa placu zabaw w Sołectwie Uścianek Wielki 10 000 zł
37. Budowa placu zabaw w Sołectwie Świerże-Panki 8 000 zł
38. Budowa placu zabaw w Sołectwie Rawy-Gaczkowo 10 000 zł
39. Budowa placu zabaw w Sołectwie Pułazie 10 000 zł
40. Budowa placu zabaw w Sołectwie Stara Złotoria, Niemiry, Kańkowo-Piecki 10 000 zł
      Razem: 396 985 zł

Lista dofinansowanych projektów z powiatu wyszkowskiego:

Lp. Beneficjent – Gmina

Nazwa projektu

Dofinansowanie (zł)
1. Brańszczyk Remont sali w budynku remizy OSP Nowe Budy 10 000 zł
2. Prace wykończeniowe w remizie OSP Białebłoto 10 000 zł
3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Porębie Średniej 10 000 zł
4. Remont świetlicy w Starych Budach 10 000 zł
5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Udrzynku 10 000 zł
6. Długosiodło Remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Wólka Piaseczna 10 000 zł
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieczychy 10 000 zł
8. Zagospodarowanie terenu w sołectwie Małaszek 10 000 zł
9. Aktywizacja sołectwa Grądy Szlacheckie 10 000 zł
10. Remont boiska do piłki nożnej w miejscowości Blochy 10 000 zł
11. Rząśnik Aktywizacja sołectwa Wincentowo 10 000 zł
12. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości. Komorowo 10 000 zł
13. Aktywizacja sołectwa Bielino 10 000 zł
14. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa 10 000 zł
15. Aktywizacja sołectwa Nowy Lubiel 10 000 zł
16. Somianka Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Michalin 10 000 zł
17. Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Jackowie Górnym 10 000 zł
18. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Ostrowach 10 000 zł
19. Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Suwin poprzez ustawienie drewnianej altany 10 000 zł
20. Wykonanie elewacji budynku garażu OSP wraz z wykonaniem schodów strażnicy w miejscowości Popowo Kościelne 10 000 zł
21. Wyszków Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Drogoszewo poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 10 000 zł
22. Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Rybno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 10 000 zł
23. Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół-Nowiny poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 10 000 zł
24. Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Olszanka poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 10 000 zł
25. Kształtowanie ładu przestrzennego Sołectwa Leszczydół Stary poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne 10 000 zł
26. Zabrodzie Odnowienie świetlicy wiejskiej w Zabrodziu 10 000 zł
27. Budowa placu zabaw w miejscowości Adelin 10 000 zł
28. Budowa placu zabaw w miejscowości Płatków 10 000 zł
      Razem: 280 000 zł

Mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *