TwitterFacebook

Pierwsza książka o wyszkowskiej parafii

„Dzieje i duszpasterstwo parafii św. Wojciecha w Wyszkowie w latach 1982-2014” – to książka opisująca historię wyszkowskiej parafii. Jest to pierwsza publikacja opisująca powstanie tego kościoła. Napisania tej książki podjął się ks. Grzegorz Dębek, wikariusz parafii.

Książka ks. Grzegorza Dębka to biografia parafii od momentu jej erygowania w 1982 roku, do czasów współczesnych, do 2014 roku. Opisuje ona działalność parafian, budowę świątyni, plebanii, powstanie wspólnot, stowarzyszeń. Czytelnicy znajdą w niej m.in. opis perypetii związanych z samą budową świątyni i miejscem, gdzie miał być kościół. Wówczas, nawet uzyskanie dokumentów nie należało do najprostszych, gdyż władze komunistyczne nie dawały pozwolenia na budowę tej świątyni. Prace rozpoczęły się dopiero w 1989 roku, a wcześniej powstał kościół tymczasowy. Samo miejsce było terenem podmokłym, nie nadającym się do pobudowania jakiegokolwiek domu. Były tam ogrody działkowe. Natomiast dzisiaj, gromadzi się tu społeczność Wyszkowa.

Powstanie książki wiązało się z kilkuletnim przygotowaniem. Najpierw autor zbierał dokumenty, następnie spotykał się z księżmi, którzy w latach 80. byli związani z tą parafią. Wyszków to część mnie samego. Chodziłem tu do szkoły. Widziałem ten budujący się kościół, a Pan Bóg tak dał, że dzisiaj posługuje jako wikariusz tejże parafii. Chciałem też zostawić pewną pamiątkę po sobiemówi ks. Grzegorz Dębek.

Książkę można nabyć przy parafii. Jest też dostępna w wypożyczalni w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej.

MG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *