RN
TwitterFacebook

Wyszków: Przedszkole zamiast biblioteki

Radni rady miasta przyjęli uchwałę o zamiarze likwidacji filii bibliotecznej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej znajdującej się w Lucynowie. Obecnie mieści się ona w budynku szkoły podstawowej. W te miejsce powstać ma oddział przedszkolny. Na tę decyzję złożyły się różne czynniki – reforma edukacji, duże zainteresowanie przedszkolem, ale też spadek czytelnictwa.

W Szkole Podstawowej w Lucynowie uczy się 203 uczniów. Zarówno liczba uczniów, jak i oddziałów ma w przyszłym roku wzrosnąć – jest to wynik reformy edukacji. Może to doprowadzić do wprowadzenia systemu dwuzmianowego. – Już część zajęć odbywa się na stołówce i sali gimnastycznej. Jest to ta szkoła, wśród naszych szkół wiejskich, której najbardziej grozi niebezpieczeństwo dwuzmianowości. A naszym celem i ambicją jest odchodzenie od tego systemumówiła Aneta Kowalewska, zastępca burmistrza.

Likwidacja filii bibliotecznej ma usprawnić funkcjonowanie szkoły. Rodzice dzieci uczących się w tej podstawówce, oprócz wydłużenia czasu działania świetlicy szkolnej, oczekują również, by na miejscu była możliwość korzystania z opieki przedszkolnej. Jak podkreśla zastępca burmistrza – tam zainteresowanie przedszkolem jest ogromne. Dlatego też planowane jest wyprowadzenie biblioteki publicznej na rzecz filii Przedszkola nr 2 „Słoneczko”. Obecne pomieszczenia przedszkolne zostaną przeznaczone na oddziały zerowe.

Na tę decyzję miał wpływ również spadek czytelnictwa. Jest to wynik między innymi funkcjonującej w podstawówce biblioteki szkolnej. W ciągu ostatnich 3 lat liczba czytelników korzystających z filii zmniejszyła się o prawie 900 odwiedzin, w tym o 500 wypożyczeń. Sytuacja bibliotek szkolnych uległa zmianie, bo przez kilka ostatnich lat pozyskiwano do nich książki z unijnych projektów doposażania. – Dziś w bibliotece w Lucynowie jest prawie 6 tysięcy książek. Zatem filie biblioteczne znajdujące się w szkołach są w trudnej sytuacji mówi Aneta Kowalewska.

Mieszkańcy korzystający do tej pory z filii bibliotecznej będą mogli wypożyczać książki z filii w Rybienku Leśnym bądź z głównej biblioteki w Wyszkowie. Natomiast seniorzy, po uprzednim zamówieniu tytułu w bibliotece szkolnej w Lucynowie, otrzymają książkę z dostawą do domu.

Likwidacja filii planowana jest na koniec lipca 2018 roku.

MG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *