RN
TwitterFacebook

Wyszków: Punkt informacyjny programu “Czyste Powietrze” już czynny

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zaprasza do punktu w ramach programu „Czyste Powietrze”. Biuro zlokalizowane jest przy ul. Zakolejowej 15A w Wyszkowie. 

W punkcie, który powołany został na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie można uzyskać m.in. porady merytoryczne i techniczne dotyczące założenia konta w portalu beneficjenta programu oraz pomoc w zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie. Mieszkańcy powiatu wyszkowskiego mogą załatwić sprawę bez konieczności wizyt w siedzibach oddziałów funduszu w Warszawie czy Ostrołęce, co wcześniej było normą. Punkt został w pełni przygotowany i wyposażony w niezbędny sprzęt przez Starostwo Powiatowe w Wyszkowie. WFOŚiGW zapewnił obsługę ekspercką oraz wsparcie w zakresie logistyczno-administracyjnym. Współpraca oparta jest na umowie użyczenia części nieruchomości wraz z wyposażeniem, w tym stanowiskiem komputerowym z dostępem do internetu.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji płynów i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki poczynionym oszczędnościom.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami albo współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Z programu mogą skorzystać także osoby, które posiadają prawo własności lub są współwłaścicielami wydzielonego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą, z zastrzeżeniem, że lokal został wyodrębniony do 1.01.2019 r. Dla tych beneficjentów maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji, będzie wyznaczana w odniesieniu do wydzielonego lokalu mieszkalnego, a dla pozostałych beneficjentów – w odniesieniu do domu. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Pozostałe koszty kwalifikowane przedsięwzięcia przekraczające kwotę dotacji mogą zostać dofinansowane w formie pożyczki. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie m.in. na: wymianę nieefektywnych energetycznych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie, docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Punkt działa przy siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Powiat Wyszkowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − two =