RN
TwitterFacebook

Wyszków: „Sylaba” ma poważne problemy

Dalsze funkcjonowanie zespołu „Sylaba” znanego i docenianego nie tylko w regionie stoi pod znakiem zapytania. Dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, tłumaczy, że cięcia w budżecie to problem „nie tylko Sylaby” i WOK-u.

Dyrektor WOK-u, Mariusz Kowalski przesłał naszej redakcji obszerne wyjaśnienia i opis obecnej sytuacji w Wyszkowskim Ośrodku Kultury:

W Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik” pracuje w sumie 20 osób zatrudnionych na umowy o pracę (17,75 etatów), w tym:

– 12 pracowników otrzymało wypowiedzenia warunków umowy o pracę w części dotyczącej wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy,
– 5,25 etatu pozostaje bez zmian (z czego 1 etat objęty jest ochroną przedemerytalną),
– zredukowano zastępstwo pracownika na dłuższej nieobecności (1 etat)

Przewidywane oszczędności z tego tytułu to ok. 20 000.00 zł miesięcznie (koszt z pełnymi obciążeniami pracowniczymi). Do tego dochodzą oszczędności z wprowadzenia postojowego – ok. 7.000 zł miesięcznie. Ponadto renegocjujemy/zawieszamy umowy zobowiązań stałych, wprowadziliśmy wynagrodzenia postojowe, zawiesiliśmy umowy zlecenia.
W WOK pracują osoby będące na emeryturze.

Uzasadnienie zmian

Skutki pandemii koronawirusa będą odczuwalne bardzo długo, szczególnie w samorządowych jednostkach organizacyjnych. Zmiany przepisów niepozwalające przez długi okres czasu na wykonywanie dotychczasowej działalności, a co za tym idzie: utrzymujący się brak zysku, zmniejszenie zapotrzebowania na pracę, poza tym zapowiedź zmniejszonej dotacji z budżetu Gminy – wszystko to prowadzi do kryzysu finansowego Ośrodka. Chcemy przetrwać najtrudniejszy czas bez konieczności likwidacji, stąd redukcja zatrudnienia większości pracowników.

Szybkie i konkretne działania, które są bardzo trudne, bo ograniczenia etatów szczególnie wieloletnim pracownikom Ośrodka nie są ani proste, ani przyjemne, pozwolą nam przetrwać i wrócić do pełnej działalności w przyszłości. Ponoszę odpowiedzialność za Ośrodek i nie dopuszczę do jego upadku. Decyzje, które musiałem podjąć są niełatwe, ale liczę na zrozumienie i solidarność pracowników.

W naszym wspólnym interesie jest przetrwanie kryzysu finansowego i społecznego.
Dotychczas głównym zastrzykiem finansowym poza dotacją Organizatora dla Ośrodka było kino. W przypadku kina sytuacja niestety wygląda tak, że nawet gdy zostanie ono uruchomione (zapewne na specjalnych – średnio opłacalnych warunkach) to i tak, jak szacuje optymistycznie branża, potrzeba będzie około dwóch lat aby ponownie nabrać rozpędu. Spowodowane jest to przede wszystkim zawieszeniem jakiejkolwiek produkcji filmowej. Po prostu – nie będzie co grać. Pomimo tych ograniczeń zakładamy, że to kino właśnie w pierwszej kolejności będzie nam generować wymierny dochód.

Martwię się również o zmianę potrzeb mieszkańców. Czy klienci wrócą w takim samym wymiarze, jak przed pandemią i czy będzie ich stać na zaspokojenie potrzeb kulturalnych.

Na razie żadna z dotychczasowych form działających w WOK „Hutnik” nie zostanie zlikwidowana. Rewia Dziecięca „Sylaba” pozostaje w strukturach WOK „Hutnik”. Dzisiaj jest zbyt wiele niewiadomych, żeby ustalić konkretne reguły funkcjonowania całego ośrodka mimo zielonego światła w przywracaniu możliwości pracy. Na pewno nie zamierzamy likwidować sekcji, ale z powodów finansowych i organizacyjnych być może będzie musiała działać na innych warunkach. Wszystko będzie zależeć od sytuacji epidemicznej i nałożonych rygorów sanitarnych, a także od sytuacji finansowej Ośrodka. Wszystkie działające w WOK Hutnik formy działalności objęły ograniczenia,
dla porównania:

Ognisko Muzyczne – 88 uczestników – 5 instruktorów – zawieszone umowy cywilnoprawne, Koło Plastyczne – 132 uczestników – 1 instruktor – zawieszona umowa cywilnoprawna + 0,5 etatu instruktorskiego – zredukowana umowa o pracę, Studio Wokalne – 48 uczestników – 0,5 etatu instruktorskiego – zredukowana umowa o pracę, R.D. Sylaba – 150 uczestników – 2,5 etatów instruktorskich – zredukowane umowy o pracę (po redukcji pozostaje 1,75 etatu), Pozostałe – ok. 60 uczestników – 6 instruktorów – zawieszone umowy cywilnoprawne.

W obecnej sytuacji ucierpieli również mieszkańcy, dla których WOK „Hutnik” organizował wiele koncertów, spektakli teatrów, kabaretów, seansów filmowych, czy wernisaży i wystaw.

Sytuacja finansowa WOK Hutnik:
Dochód własny Ośrodka kształtował się następująco:
2018 rok – 1 331 373.00 zł I półrocze 651 150.00 zł
2019 rok – 1 455 150.00 zł I półrocze 765 821.00 zł
2020 rok – 336 300.00 zł
Obecnie Ośrodek nie generuje żadnych dochodów oprócz dotacji Organizatora która wystarcza w całości na koszty stałe (perspektywa obniżenia dotacji)
Szacujemy, że pieniędzy na bieżące funkcjonowanie wystarczy ośrodkowi do września.

**

Odnośnie pracy on – line w WOK Hutnik – nie podjąłem decyzji o prowadzeniu stałych zajęć tego typu z powodów ekonomicznych – przyjąłem rozwiązanie wprowadzenia postojowego, co pozwoliło zaoszczędzić około 7 tysięcy złotych. Zasadę tę przyjąłem dla wszystkich form działania ośrodka. Nie zakładałem, że w tych warunkach mógłbym obciążyć finansowo rodziców odpłatnością za te zajęcia – napisał w nadesłanym do nas liście dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury.

BB

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven − 9 =