TwitterFacebook

Wyszków: Zmiany w wynagrodzeniach dyrektorów szkół

Od 1 września nauczyciele pełniący stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach nie mogą mieć przydzielanych godzin ponadwymiarowych. Aby wysokość wynagrodzenia w wyszkowskich placówkach nie uległa drastycznemu obniżeniu, wprowadzono zmiany w wysokości dodatków funkcyjnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wprowadzono ograniczenia związane z przydzielaniem godzin ponadwymiarowych. Nowelizacja zakłada, że dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz nauczyciele na innych stanowiskach kierowniczych, a także pełniący w zastępstwie obowiązki kierownicze, nie mogą mieć przydzielanych godzin ponadwymiarowych. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy będzie to konieczne dla realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Zmiany te zdecydowanie wpłynęłyby na wysokość wynagrodzeń. W związku z tym postanowiono o podwyższeniu dodatków funkcyjnych.To są widełki, czyli od-do. Zwiększymy górną granicę, żeby pan burmistrz mógł podjąć decyzję i ustalić dodatek funkcyjny. Doszliśmy do wniosku, że trzeba w jakiś sposób zrekompensować to wynagrodzenie. Inne gminy robią podobnie – mówi Sławomir Cieślak, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie.

Górne granice dodatków zwiększą się od 150 zł do ponad 1000 zł. Na przykład dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, przed zmianami mógł otrzymać dodatek do 850 zł, teraz jest to kwota do 1500 zł, a dyrektor szkoły liczącej od 41 oddziałów i więcej – wcześniej do 1500 zł, teraz do 2500 zł. Największa zmiana została przewidziana dla doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta – wcześniej dodatek funkcyjny wynosił do 1000 zł, obecnie górna granica to 2100 zł.

Zmianie uległo również wynagrodzenie zasadnicze dla dyrektorów szkół, zostało zwiększone o 7%.To nie jest duża podwyżka, ale chcieliśmy im wynagrodzić to, że w ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotne podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego, które otrzymali nauczyciele, ich nie objęło – tłumaczy naczelnik.

Nowe wynagrodzenie zasadnicze obowiązuje w wyszkowskich szkołach już od 1 lipca. Kwestia dodatków funkcyjnych zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu radnych.

MG

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *