TwitterFacebook

Gmina Zambrów z zatwierdzonym programem rewitalizacji

Zarząd Województwa zatwierdził we wtorek, 20 lutego, kolejne programy rewitalizacji gmin Narewka, Zambrów oraz Wasilków. Tym samym już 21 gmin w województwie podlaskim ma gotowe programy. Wcześniej zostały przyjęte plany odnowy miast: Łomża, Suwałki, Bielsk Podlaski, Augustów, Sejny, Hajnówka, Wysokie Mazowieckie i Kolno oraz gmin: Sokółka, Juchnowiec, Mońki, Boćki, Łapy, Krynki, Zambrów, Gródek oraz Czarna Białostocka. 

Każda z gmin musiała wyznaczyć teren, który zostanie objęty rewitalizacją i przedstawić działania naprawcze, jakie zamierza tam przeprowadzić. I to zarówno w sferze społecznej, jak też inwestycyjne

Gmina Zambrów

W gminie Zambrów teren, który obejmie rewitalizacja, został podzielany na trzy podobszary:

  • podobszar I tworzą sołectwa: Poryte-Jabłoń, Nagórki-Jabłoń, Klimasze, Konopki-Jabłoń, Cieciorki, Gardlin;
  • podobszar II, sołectwa: Krajewo-Borowe, Stare Krajewo, Krajewo-Łętowo, Sędziwuje, Krajewo-Korytki, Stare Wądołki, Wądołki-Bućki, Wądołki-Borowe, Grzymały;
  • podobszar III, sołectwa: Wiśniewo, Grabówka, Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Wierzbowo-Wieś, Nowe Wierzbowo.

Program zakłada wiele projektów. To m.in.: adaptacja budynku świetlicy w Woli Zambrowskiej na Gminny Ośrodek Kultury, doposażenie świetlic wiejskich, doposażenie i rozbudowę placówki oświatowej, by utworzyć w niej świetlicę i punkt przedszkolny, organizacja zajęć dla seniorów, aktywizacja zawodowa, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,

Są też projekty uzupełniające, jak termomodernizacja budynków z montażem odnawialnych źródeł energii, przebudowa dróg gminnych, chodników, oświetlenia, budowa siłowni na świeżym powietrzu, placów zabaw.

Koszt działań podstawowych to 8 mln zł. Gmina planuje uzyskać na ten cel dofinansowanie unijne.

W prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji zostali zaangażowani mieszkańcy. Odbywały się konsultacje, spotkania edukacyjne, informacyjne. Miały one duży wpływ na kształt programów. Na przykład w Wasilkowie po konsultacjach zmienił się obszar, który będzie poddany rewitalizacji. Wzrosła powierzchnia, przy jednoczesnym ograniczeniu liczby osób, zamieszkujących ten teren. Początkowo obejmował on 101,7 ha (zamieszkały przez 3,3 tys. mieszkańców), po konsultacjach – 118,9 (2,4. tys. osób) .

Na opracowanie tych programów gminy uzyskały dofinansowanie z Programu Pomoc Techniczna. Dokumenty te są podstawą (ale nie gwarancją!) do ubiegania się o pieniądze z programów unijnych na działania rewitalizacyjne. 

Wrota Podlasia/Fot. Gmina Zambrów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *