RN
TwitterFacebook

Jubileusz szkoły w Porytem Jabłoni [FOTO]

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz nadanie imienia Orła Białego – tak wyglądał jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Porytem Jabłoni w gminie Zambrów.

Na tę uroczystość czekali wszyscy mieszkańcy Porytego Jabłoni, tym bardziej, że wielu z nich jest absolwentami tej placówki, a obecnie uczęszczają do niej ich dzieci czy wnukowie.

Na uroczystości obecni byli posłowie na Sejm RP Bernadeta Krynicka i Lech Antoni Kołakowski, proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Zambrowie ks. kan. Jarosław Olszewski, podlaski wicekurator oświaty Elżbieta Kamińska, dyrektor łomżyńskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Witold Gronostajski, starszy wizytator delegatury Kuratorium Oświaty Danuta Radwańska, starosta zambrowski Robert Rosiak, przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka, wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, a także radni Rady Gminy Zambrów. No uroczystości obecni byli również emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły jak też dyrektorzy szkół z terenu gminy. Obecni byli też przedstawiciele Departamentu Pomocy Socjalnej Urzędu Do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

Polacy przez lata walczyli i ginęli za Orła Białego. Pobudzał on wszystkich patriotów do walki z wrogiem Polski. Biały Orzeł umiejscowiony na czerwonym polu podczas zaborów, kiedy to zakazano się nim posługiwać, przysłużył się do stworzenia barw narodowych. Wtedy to one stały się naszym nowym symbolem, jednak nigdy nie zapomnieliśmy o naszym Orle. Po odzyskaniu niepodległości, od razu powrócił on jako herb i symbol Polski. Nie trwało to jednak długo. Druga wojna światowa na nowo chciała zniszczyć naszego Orła. (…) Dlaczego Orzeł Biały? Ponieważ demokratycznie zdecydowaliśmy o jego wyborze. Dlatego, że Orzeł Biały, jako symbol państwa, ma charakter ponadczasowy, dotyczy każdego Polaka – mówiła o wyborze imienia szkoły jej dyrektor Anna Kalinowska.

Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr Tyszka odczytał uchwałę, w której Rada Gminy nadaje szkole imię Orła Białego, a przed wejściem do budynku odsłonięto tablicę upamiętniającą jubileusz szkoły.

Uczniowie przedstawili także część artystyczną, przybliżającą starania Polaków o odzyskanie niepodległości oraz znaczenie barw narodowych i orła w dziejach naszej ojczyzny.

Na koniec wszyscy zebrani zostali poczęstowani urodzinowym tortem.

Szkoła Podstawowa w Porytem Jabłoni, zgodnie z informacjami zapisanymi w Kronice Szkoły, powstała zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i wprowadzeniu powszechnego nauczania w 1918 roku. Zajęcia odbywały się w czterech oddziałach, w pomieszczeniach wynajętych u gospodarzy. Początkowo, tak jak w wielu wiejskich szkołach w tym okresie, pracowała tylko jedna nauczycielka. W roku 1927 czas nauki w szkole przedłużono do pięciu lat, za trzy lata rozpoczęto budowę drewnianego budynku szkoły. Budynek stanął na placu podarowanym przez ówczesnego właściciela majątku Poryte Jabłoń i został oddany do użytku około 1932 roku. Od 1930 do 1941 roku funkcję kierownika szkoły pełniła Antonina Pierżniak. W okresie okupacji niemieckiej zajęcia w szkole nie odbywały się, ale pani Antonina prowadziła tajne nauczanie dzieci z Porytego. Niestety w roku 1943 została aresztowana przez gestapo i stracona wraz z całą rodziną podczas pierwszej masowej egzekucji na terenie Zambrowa.

Obecnie placówka w Porytem Jabłoni jest szkołą wielokulturową. W 2003 roku po raz pierwszy trafiły do szkoły dzieci cudzoziemskie. W kolejnych latach liczba cudzoziemców zwiększyła się kilkukrotnie. Aktualnie, na 107 uczniów, 49 to dzieci cudzoziemców.

Marcin Szczepański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *