TwitterFacebook

Ks. Prał. Marian Olszewski honorowym obywatelem Zambrowa [FOTO]

Wspaniały człowiek, genialny organizator i oddany ludziom kapłan – tymi słowami żegnali swojego proboszcza parafianie z parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. Ks. prał. Marian Olszewski, po 30 latach pełnienia tej funkcji przechodzi na emeryturę. Wybudowanie kaplicy parafialnej, a następnie murowanego kościoła, plebanii, wyposażenie świątyni, adaptacja jej otoczenia, rozwój życia duszpasterskiego – to tylko niektóre z jego dokonań.

Ksiądz prałat Marian nie tylko duszpasterzował, ale spalał się dla Chrystusa. Parafianie zambrowscy mogą najlepiej powiedzieć, ile czasu ksiądz Marian spędzał na modlitwie, jak bardzo kochał swoich współpracowników i parafian, będąc dla nich bezinteresowny, posiadający dla nich czas nie tylko w ciągu dnia, ale niejednokrotnie i w nocy. Spieszył do chorych. Długie godziny spędzał w konfesjonale, niestrudzenie głosił Słowo Boże, zabiegał o piękno Domu Bożego i całego otoczenia przykościelnego. Był niezwykle gościnny, przyjmując kapłanów i wiernych do swego domu plebanijnego. Był charyzmatycznym krzewicielem powołań kapłańskich i zakonnych – mówił w czasie uroczystej mszy świętej ks. inf. Jan Sołowianiuk.

Ks. prał. Marian Olszewski przyjął święcenia kapłańskie 30 marca 1974 r. z rąk bpa Mikołaja Sasinowskiego. Był wikariuszem w Śniadowie, Ostrowi Mazowieckiej, Czyżewie, Puńsku, gdzie wybudował kaplicę w Widugierach. 1 września 1989 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie z zadaniem zorganizowania nowego ośrodka duszpasterskiego. 23 grudnia 1990 r. powstaje samodzielny ośrodek duszpasterski, którego zostaje rektorem, a 29 listopada 1992 r. biskup łomżyński mianuje go proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie. W tym czasie udaje się wybudować murowaną kaplicę, następnie kościół parafialny konsekrowany w 2000 roku. Przez lata świątynia i jej otoczenie zyskało swój sakralny wygląd dzięki witrażom, freskom na sklepieniach i ścianach bocznych. Zainstalowano także organy elektryczne oraz oświetlenie wewnątrz i na zewnątrz kościoła. Na powstałym cmentarzu komunalnym zostaje wybudowana kaplica pogrzebowa, a teren wokół świątyni zagospodarowany.

Cieszę się, że w 1989 roku ksiądz biskup skierował mnie do pracy duszpasterskiej w Zambrowie. Są tutaj wspaniali ludzie, otwarci, chętni do pracy i oddani Panu Bogu. Nie było łatwo wybudować kościół i plebanię, ale dzięki Panu Bogu i ofiarności mieszkańców, świątynia powstała w bardzo szybkim czasie. Oprócz tej świątyni z kamienia, udało się nam stworzyć wspólnotę ludzi, którzy tutaj się modlą, przyjmują sakramenty i są związani z naszą parafią. Z tej parafii mamy 10 powołań, w tej chwili w naszym diecezjalnym seminarium jest 2 diakonów. To jest dowód na to, że parafia żyje i się rozwija – mówił, nie kryjąc wzruszenia, ks. prał. Marian Olszewski.

Odchodzącego na emeryturę proboszcza żegnały wspólnoty i grupy parafialne, uczniowie i dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie i Szkoły Podstawowej w Osowcu, dyrektor i podopieczni Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie, przedstawiciele powiatu i gminy, strażacy. W podziękowaniu za pracę i podejmowane w Zambrowie inicjatywy, Rada Miasta uhonorowała odchodzącego na emeryturę proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika, przyznając mu tytuł honorowego obywatela miasta. Ks. Olszewski jest trzecią osobą, która otrzymała ten zaszczytny tytuł. W 2003 roku pierwszym honorowym obywatelem miasta został abp. Józef Michalik. Jedenaście lat później takie samo wyróżnienie otrzymał Jerzy Dąbrowski – syn dowódcy I kompanii CKM 71. PP. kpt. Władysława Dąbrowskiego.

Formalnie ks. prał. Marian Olszewski przestanie pełnić funkcję proboszcza parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie z dniem 12 lipca 2019 roku.

Marcin Szczepański

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *