TwitterFacebook

Podlaskie. Etap wojewódzki XVII edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rozstrzygnięty [FOTO]

Znamy już zwycięzców wojewódzkiego etapu Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Pierwsze miejsce zajęła para rolników z gminy Wysokie Mazowieckie, która prowadzi gospodarstwo ukierunkowane na hodowlę bydła mlecznego. Wśród laureatów są też mieszkańcy powiatu łomżyńskiego i zambrowskiego.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. W 2019 r. konkurs organizowany jest po raz siedemnasty. Rolnicy biorący udział w konkursie mają okazję do zaprezentowania swoich wyników pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzają komisje konkursowe. Podczas eliminacji komisje sprawdzały czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W tegorocznej edycji konkurowało ze sobą 61 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Po wyłonieniu spośród 9 najbezpieczniejszych gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim, komisja konkursowa przyznała:

I miejsce gospodarstwu Państwa Eweliny i Tomasza Dąbrowskich, z miejscowości Kalinowo-Czosnowo, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

II miejsce gospodarstwu Państwa Anety i Adama Gąsowskich, zam. Łapy Korczaki, gm. Łapy, pow. białostocki – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

III miejsce gospodarstwu Państwa Doroty i Leszka Gosków, zam. Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelna, pow. zambrowski – ukierunkowanemu na hodowlę bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

  • Państwu Elżbiecie i Januszowi Grochowskim z miejscowości Kamińskie Wiktory, gmina Poświętne, powiat białostocki – za estetyczne i bezpiecznie zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym

  • Państwu Ewie i Grzegorzowi Czarnieckim z miejscowości Nowy Dwór, gmina Bakałarzewo, powiat suwalski – za wzorową organizację obory do hodowli bydła mlecznego

  • Państwu Elżbiecie i Piotrowi Stępkowskim, z miejscowości Krynki Sobole, gmina Grodzisk, powiat siemiatycki – za estetyczne zagospodarowanie i wygrodzenie części mieszkalnej od gospodarczej

  • Państwu Beacie i Radosławowi Mioduszewskim z miejscowości Lutostań, gmina Łomża, powiat łomżyński – za estetyczne zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym

  • Państwu Ilianie i Adamowi Rółkowskim z miejscowości Żarnowo Trzecie, gmina Augustów, powiat augustowski – za rozwiązania poprawiające ergonomię i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

  • Państwu Joannie i Tomaszowi Orłowskim z miejscowości Fiedorowizna, gmina Sztabin, powiat augustowski – za prawidłowe utrzymanie parku maszynowego w gospodarstwie rolnym.

Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali wiele atrakcyjnych nagród. Jedną z nich był bon na zakup kosiarki o wartości 8 100,00 zł, który ufundowała firma SAMASZ Sp. z o.o.

Podlaski Urząd Wojewódzki/pg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *