RN
TwitterFacebook

Podlaskie. Miliony z Funduszy Europejskich na projekty edukacyjne

Ponad 1400 uczniów i 180 nauczycieli będzie mogło korzystać z nowych sprzętów oraz podnieść swoje kompetencje w kilkunastu szkołach w Łomży oraz gminach: Suwałki, Przerośl, Szumowo i Rutki. Umowy w tej sprawie podpisał w poniedziałek (11.01) Marek Olbryś, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Każdy z projektów ma kilka podobnych komponentów. Doposażenie pracowni przedmiotowych (w tym w sprzęt komputerowy), podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nauczania z wykorzystaniem metody eksperymentu. Uczniowie z kolei będą mogli korzystać z zajęć wyrównawczo-dydaktycznych oraz rozwijających uzdolnienia i kompetencje kluczowe matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe oraz języków obcych. Dla najbardziej zdolnych planowane są także stypendia.

– W okresie pandemii to niesamowicie ważne, by wspierać działalność szkół – mówił w trakcie podpisywania umów wicemarszałek Marek Olbryś. – Nie tylko w zakresie ich doposażenia, ale również inwestycji w młodzież, by mogła podnosić swoje umiejętności i wiedzę. Ważne, by uczniowie, wychowawcy, dyrektorzy szkół mogli spełniać wszystkie wymagania także związane z nauką zdalną.

Dziewięć łomżyńskich szkół

Grafika z informacją o wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3,8 mln zł.

Najwięcej środków trafi do Łomży, gdzie ze wsparcia skorzysta aż osiem szkół podstawowych (SP1, SP4, SP5, SP7, SP9, SP8 i SP10) i jedno liceum (III LO). Duże znaczenie będzie miało w tym projekcie wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością. Ponadto,62 szczególnie uzdolnionych uczniów otrzyma wsparcie stypendialne.

Łączna wartość projektu to prawie 4,3 mln zł, z czego wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wyniesie 3,8 mln zł. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2022 roku.

Sieciowy projekt na Suwalszczyźnie

Grafika z informacją o wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 930 tys. zł.

Partnerski projekt gmin Suwałki i Przerośl dotyczy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych w Płocicznie, Starym Folwarku, Przerośli oraz Pawłówce. Łącznie wsparciem będzie objętych 310 dzieci oraz 65 opiekunów.

Ciekawym wyróżnikiem będzie międzyszkolna pracownia fizyczna szkoły w Płocicznie, z której będą korzystać cztery szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Suwałki.

Wartość projektu to ponad 1 mln zł, a dofinansowanie blisko 930 tys. zł. Działania będą prowadzone do grudnia 2022 roku.

Akademie w Szumowie i Rutkach

Grafika z informacją o wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 380 tys. zł.

Pierwszy projekt realizowany będzie w Szkole Podstawowej w Szumowie, gdzie ze wsparcia skorzysta 120 uczniów oraz sześciu nauczycieli. Wartość projektu wynosi ponad 420 tys. zł, z czego dofinansowanie to 380 tys. złotych. Projekt w Szumowie będzie realizowany do końca sierpnia 2023 roku.

Grafika z informacją o wartości dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w kwocie 373 tys. zł.

W gmina Rutki z kolei działania prowadzone będą w szkołach podstawowych w Grądach-Woniecko oraz Kołomyi. Ze wsparcia skorzysta 90 uczniów oraz 10 nauczycieli. Wartość projektu to 415 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniesie 373 tys. zł. Projekt, podobnie, jak w Szumowie, będzie trwał do końca sierpnia 2023 roku.

Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eleven − six =