TwitterFacebook

Przedszkolne innowacje w zambrowskiej „trójeczce”

Innowacje pedagogiczne w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Zambrowie. „Moje miasto, mój region – moja mała ojczyzna”, „English – your passport to future. Angielski – Twój paszport do przyszłości” oraz „Już chodzę do przedszkola” – to zajęcia realizowane w roku szkolnym 2017/2018.

Celem innowacji „Moje miasto, mój region – moja mała ojczyzna” jest nauka o swoim regionie, jego historii, obrzędach i zwyczajach dotyczących świąt dorocznych. Jak podkreśla dyrektor zambrowskiego przedszkola nr 3 Kazimiera Kropiewnicka, istotne jest kształtowanie w dzieciach poczucia tożsamości regionalnej, będącej podstawą zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej poprzez ukazywanie związków z najbliższym otoczeniem przyrodniczym i społecznym, dostrzeganie zmian zachodzących w okolicy na przestrzeni wieków, rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

Wychowawcy kładą nacisk na wyposażenie dziecka w zasób wiedzy o „małej ojczyźnie” poprzez oparcie znacznej części zajęć na bezpośrednich doświadczeniach w terenie, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, stwarzanie warunków i sytuacji sprzyjających integracji ze środowiskiem lokalnym.

Dzieci poznają swoją rodzinę, tradycje z nią związane, zawody rodziców, a przy okazji miejsca pracy, które w naszym regionie są, uczą się wiadomości o dziejach dawnych Zambrowa i dostrzegają jakie zmiany następują teraz, nawiązujemy kontakt z innymi instytucjami, bierzemy udział w małym wolontariacie – wymienia nauczycielka wychowania przedszkolnego Iwona Szymańska. – Odwiedzamy ciekawe miejsca po to, żeby dzieci poczuły się gospodarzami tego regionu. Mamy nadzieję, że w przyszłości zostaną w Zambrowie i dzięki nim Zambrów będzie piękniał z każdym dniem i z każdym rokiem – uzupełnia.

Adresatami innowacji „English – your passport to future. Angielski – Twój paszport do przyszłości” są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. Zamiarem innowacji jest wzbudzenie chęci do nauki języka angielskiego bez niepotrzebnego stresu czy przymusu, kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawę oraz zapewnienie dzieciom przyjaznych warunków do uczenia się.

Ostatnią z prowadzonych w tym roku szkolnym innowacji pedagogicznych jest „Już chodzę do przedszkola”. Głównym jest celem jest wielopłaszczyznowe wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawcze.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *