RN
TwitterFacebook

Region. Rozpoczynają się konsultacje społeczne ws. programu budowy 100 obwodnic

Obwodnice Zambrowa i Ostrołęki znalazły się na mapie programu 100 obwodnic. Rozpoczynają się właśnie konsultacje społeczne projektu, który niespełna tydzień temu ogłosiło Ministerstwo Infrastruktury. Uwagi można zgłaszać do 20 marca.

Konsultacje odbędą się w kilku formach. Uwagi można składać poprzez maila, drogą pocztową, a także ustnie, co zostanie zapisane w protokole. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury sprawozdanie z konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej resortu do 30 dni od ich zakończenia.

W ramach rządowego Programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości około 820 kilometrów. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Uwagi można zgłaszać w następujący sposób:

  • na formularzu – przesyłając na adres e-mail: konsultacje100@mi.gov.pl,
  • na formularzu – przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI),
  • na formularzu – składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna),
  • składając ustnie do protokołu w MI ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

Uwagi przekazane w innej niż ww. formie (np. listy poparcia, korespondencja w postaci tekstu ciągłego, formularze przedrukowywane w prasie) nie będą rozpatrywane w procesie konsultacji.

Przekazanie do Ministerstwa Infrastruktury uwag na formularzu, bez względu na sposób ich przekazania (drogą elektroniczną, pocztą, osobiście) wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zapoznania się z Informacją na temat przetwarzania danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia zapoznania się z Informacją skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Ministerstwo Infrastruktury (Departament Dróg Publicznych).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Uwagi można zgłaszać w terminie od 14 lutego 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Uwagi złożone poza ww. terminem zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Materiały oraz formularze dostępne są na stronie ministerstwa.

IAR/pg/MI

[related limit=”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *