RN
TwitterFacebook

Region. Samorządowcy spotkali się na 34. Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego [FOTO]

Za nami XXXIV Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, które odbyło się w Łomży. Poruszono m.in. kwestie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, Funduszu Dróg Samorządowych, a także dofinansowanie transportu lokalnego. Gościem był Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

Forum jest okazją dla samorządowców do spotkania i wymiany doświadczeń w kierowaniu jednostkami samorządu terytorialnego. Pierwsza część poniedziałkowego wydarzenia dotyczyła przede wszystkim RODO oraz bezpieczeństwa danych osobowych. W drugiej części poruszono kwestie aktualnych programów dla samorządów.

Wojewoda podlaski mówił m.in. o finansowaniu inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych. Bohdan Paszkowski podkreślał, że lista zadań utworzona w urzędzie wojewódzkim na podstawie złożonych wniosków została już przekazana do Ministerstwa Infrastruktury. Po analizie resortu trafi do podpisu premiera.

–  Jeśli chodzi o drogi powiatowe – wszystkie 90 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie i znalazło się na liście zadań podstawowych – zaznaczył wojewoda. ­– Wniosków z gmin otrzymaliśmy dużo więcej, dlatego została utworzona lista zadań rezerwowych.

Dwa powiaty, łomżyński i zambrowski, otrzymały szanse na dofinansowanie inwestycji aż w 60 procentach. W pozostałych przypadkach będzie to maksymalnie 50 procent.

Wojewoda poinformował także, że 18 lipca br. wchodzi w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która stwarza możliwość uzyskania dofinansowania przewozów lokalnych. Ta kwestia szczególnie interesowała małe gminy, w których brakuje połączeń, a budżet nie jest z gumy.

Nie znam jeszcze wysokości funduszu na ten cel, którym będę dysponował – mówił wojewoda. – Wiadomo, że dzięki wprowadzonym przepisom, będzie można uzyskać dotację w wysokości 0,8-1 zł do wozokilometra. Chcielibyśmy, żeby już jesienią tego roku uruchomione zostały linie z wykorzystaniem tej dotacji. 

Dodawał, że będzie zorganizowane spotkanie podczas, którego zebrane zostaną wszystkie wątpliwości samorządowców w tym temacie.

Głos zabrał też Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej, który mówił o aktualnej sytuacji systemu oświaty. Kwestie przez niego poruszane dotyczyły przede wszystkim o realizacji porozumienia zawartego z Solidarnością oraz o zmianach w Karcie Nauczyciela.

Są to rzeczy, które dotyczą wszystkich samorządów. Na podstawie tych porozumień rząd przeprowadził zmiany w Karcie Nauczyciela, które przyznają dodatkową podwyżkę od września tego roku o 10 procent. Jeżeli dodamy do tego podwyżkę z września tego roku to mamy prawie 15-procentowy wzrost wynagrodzenia nauczycieli w roku 2019, co będzie się przekładało, w przypadku nauczyciela dyplomowanego na 500 złotych dodatkowych środków – podkreślał minister. Porozumienie zakłada też m.in. przeniesienie z rozporządzenia do ustawy 300-złotowego dodatku za wychowawstwo oraz skrócenie ścieżki awansu zawodowego.

Minister Piontkowski mówił także o środkach przekazywanych przez rząd na zadania własne samorządów, m.in. na Program „Posiłek w szkole i w domu”, czy na zakup książek w ramach wsparcia czytelnictwa. Przypomniał też, że wsparcie na cele edukacyjne otrzymują bezpośrednio mieszkańcy gmin – w formie programu „Dobry start”, czy 500+.

Duże zainteresowanie samorządowców budziły również zmiany w strukturze szkół.

Jesteśmy w trakcie reformy strukturalnej. W szkołach podstawowych zostało przywrócone ośmioletnie nauczanie. Tutaj nie będzie żadnych zmian. Nastąpią one natomiast w szkolnictwie średnim, bo przypomnę, że przywracamy czteroletnie liceum. Ostatni rocznik gimnazjalistów będzie kończył według starej zasady, ale już pierwszy rocznik szkół podstawowych będzie szedł tym nowym trybem.

Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego odbyło się 8 lipca w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży.

pg/ Wrota Podlasia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − 2 =