TwitterFacebook

Wyprawka szkolna 2017

Rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Dofinansowaniem objęci będą uczniowie niepełnosprawni zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

W zbliżającym się roku szkolnym program przeznaczony jest dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowanie na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych mogą otrzymać uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Tegoroczny budżet programu wynosi 13 mln zł. Wysokość dofinansowania wynosi od 225 do 445 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioski o dofinansowanie należy składać odpowiednio w szkołach, w których od 1-go września uczniowie rozpoczną naukę. Terminy składania wniosków wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta, gdzie znajduje się szkoła. Zazwyczaj wyznaczane są na pierwsze dni września.

Sprawdziliśmy jak przyjmowanie wniosków będzie przebiegało w Zambrowie. Tam termin składania wniosków mija w środę, 6-go września. Czasu jest zatem naprawdę niewiele. – Dlatego zaraz po rozpoczęciu roku szkolnego wszystkich zainteresowanych i spełniających kryteria zapraszamy do szkół – mówi Jolanta Gronostajska, sekretarz miasta Zambrów.

Marzena Wiśniewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *