TwitterFacebook

Zabiegają o budowę dwóch rond w Zambrowie

Zarząd Powiatu Zambrowskiego zabiega o budowę dwóch rond na terenie miasta Zambrów. Chodzi o skrzyżowanie ul. Magazynowej z ul. Mazowiecką oraz o skrzyżowanie ul. Magazynowej z aleją Wojska Polskiego. W tym roku samorząd powiatu zwracał się w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Teraz, z inicjatywy Wicestarosty Stanisława Rykaczewskiego, interwencję w tej sprawie wystosował do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa poseł Jarosław Zieliński.

W tym roku Zarząd Powiatu Zambrowskiego wystąpił z pisemną prośbą w tej sprawie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ta niestety odmówiła, argumentując, że decyzję w sprawie wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje minister właściwy do spraw transportu.

Wicestarosta Stanisław Rykaczewski wystosował więc w lipcu br. pismo do posła Jarosława Zielińskiego z prośbą o wsparcie tej inicjatywy. Argumentował konieczność budowy rond w Zambrowie względami bezpieczeństwa. Ze względu bowiem na brak południowej obwodnicy Zambrowa, natężenie ruchu na drogach krajowych w mieście jest duże. Ronda uspokoiłoby ruch drogowy na wlotach do centrum Zambrowa.

Poseł Jarosław Zieliński pozytywnie odpowiedział na prośbę i skierował do Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismo w formie interwencji poselskiej. Czytamy w nim m.in: „(…) Opisywana przez Pana Wicestarostę sytuacja wynika ze zwiększonego ruchu kołowego na drogach krajowych nr 63 i 66, które biegną do centrum Zambrowa. Drogi te są ważne zwłaszcza z punktu widzenia ruchu lokalnego, choć stanowią również swoiste arterie komunikacyjne dla południowej części województwa Podlaskiego (…).

W związku z powyższym poseł Jarosław Zieliński zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o wpisanie budowy dwóch rond na listę inwestycji przeznaczonych do zrealizowania w ramach stosownego programu, którego wykonanie miałoby miejsce w najbliższej perspektywie oraz zagwarantowania odpowiednich środków na realizację.

Paweł Zalewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *