RN
TwitterFacebook

Zagraniczna delegacja w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

W miniony czwartek, 4 października, delegacja z ukraińskiego Łucka złożona z przedstawicieli tamtejszych władz administracyjnych i wymiaru sprawiedliwości odwiedziła Zakład Karny w Czerwonym Borze. Gości oprowadzał po jednostce i polski system penitencjarny przybliżał dyrektor ppłk Adam Kozioł w towarzystwie kierowników działów.

Zakład Karny w Czerwonym Borze jest największą jednostką penitencjarną w regionie. Osadzani są tu zarówno po raz pierwszy odbywający karę pozbawienia wolności jak i recydywiści. W resocjalizacji obok programów korygujących deficyty więźniów mocno akcentuje się ich zatrudnienie.

Resocjalizacji poprzez pracę ma służyć udział jednostki w programie „Praca dla więźniów”, w ramach którego na jej terenie wybudowano halę produkcyjną. Tu znalazło zatrudnienie 100 osadzonych z zakładu typu zamkniętego. Nic więc dziwnego, że czerwonoborskie więzienie budzi zainteresowanie naszych sąsiadów.

Goście rozpoczęli zwiedzanie od hali produkcyjnej, gdzie obecnie wdrożona jest produkcja mebli. Sposób finansowania budowy hali i mechanizm zatrudniania więźniów wzbudził duże zainteresowanie zwiedzających. Następnie delegacja mogła przyjrzeć się warunkom bytowym osadzonych bezpośrednio w oddziałach mieszkalnych.

Duże zainteresowanie wzbudził sposób udzielania widzeń, kontaktów z bliskimi i system przepustkowy. Przybliżono też istotę prowadzenia programów readaptacyjnych a wśród nich program „Psycho BHP”, który zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na program readaptacyjny. Wiele uwagi poświęcono warunkom pełnienia służby prze funkcjonariuszy. Goście z dużym uznaniem wyrażali się na temat funkcjonowania jednostki.

Tekst i zdjęcie kpt. Dariusz Śmiechowski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *