RN
TwitterFacebook

Zambrów. Budynek sądu w nowej odsłonie [FOTO]

Ponad dwukrotnie większa powierzchnia, nowe pomieszczenia biurowe, oprogramowanie umożliwiające rejestrację dźwięku oraz magazyny do przechowywania akt. Zakończyła się rozbudowa sądu rejonowego w Zambrowie. Obok zabytkowego obiektu, który kiedyś był częścią carskich koszar, wybudowano nowy budynek z windą. Dzięki przebudowie do dyspozycji są pomieszczenia o łącznej powierzchni prawie 3 tysięcy metrów kwadratowych.

Od wielu lat mówiło się o potrzebie rozbudowy istniejącej siedziby. Stary, zabytkowy budynek, pomimo wielu remontów, nie stwarzał warunków należytej obsługi interesantów. Jako anegdotę opowiadano historię, kiedy woźny sądowy na plecach wnosił niepełnosprawnego oskarżonego na pierwsze piętro, aby ten mógł uczestniczyć w rozprawie. Teraz (…) Sąd Rejonowy w Zambrowie ma w końcu budynek odpowiedni do rangi urzędu i pozwalający w normalnych warunkach załatwiać swoje sprawy mieszkańcom miasta Zambrów i sąsiednich gmin – mówił Tomasz Makaruk, prezes Sądu Rejonowego w Zambrowie.

W oficjalnym otwarciu nowej siedziby sądu – obiektu składającego się z dwóch części: starej, zabytkowej oraz nowo wybudowanego skrzydła – uczestniczyli przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych pracownicy zambrowskiej prokuratury i sądu, Krzysztof Adamiak, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, Jan Leszczewski, prezes Sądu Okręgowego w Łomży.

To inwestycja ważna nie tylko dla samego Zambrowa, ale również dla całego województwa. Dzięki niej interesanci będą mogli załatwić swoje sprawy w odpowiednich, komfortowych warunkach. Jest winda dla niepełnosprawnych, więc nie będzie już bariery, która niejednokrotnie utrudniała uczestnictwo tych osób w posiedzeniach sądowych. Również polepszą się warunki pracy sędziów i całej administracji sądowej, bo do tej pory tego miejsca było niewiele – mówił obecny na uroczystości Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości.

Sąd Rejonowy w Zambrowie funkcjonuje w zabytkowym budynku po carskich koszarach od chwili jego powołania w 1959 roku. Od wielu już lat zarówno sąd, jak i mieszcząca się w tym samym obiekcie prokuratura, nie dysponowały odpowiednią ilością pomieszczeń, w związku z czym praca sędziów, prokuratorów oraz urzędników była utrudniona. Program rozbudowy i przebudowy budynku sądu przy Alei Wojska Polskiego 56 w Zambrowie, po konsultacjach z konserwatorem zabytków, zaakceptowany został 15 czerwca 2013 roku. Finansowanie udało się zatwierdzić w styczniu 2016 roku. Trzy lata później, 16 sierpnia rozpoczęły się prace budowlane. W grudniu 2017 roku zakończono budowę nowego budynku. W drugim etapie robót przebudowano istniejący zabytkowy obiekt. Inwestycja w całości została zrealizowana 28 maja 2019 roku. Jej koszt wyniósł 17 mln 367 tys. 843 zł.

W efekcie prac zwiększyła się powierzchnia użytkowa obiektu z 1117,8 m2 do 2907 m2, z czego 217 m2 (w starym budynku) jest użyczanych prokuraturze. W części przebudowanej (zabytkowej) usytuowane jest kierownictwo sądu, V Wydział Ksiąg Wieczystych oraz samodzielna sekcja administracyjna. W nowo dobudowanej części znajdują się I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. Sąd Rejonowy w Zambrowie dysponuje teraz 3 salami rozpraw, salą konferencyjną o pow. 85 m2, 80 pomieszczeniami biurowo-administracyjnymi (w tym szatnia, toalety, pokój interesanta), archiwami z regałami jezdnymi o pow. 269,2 m2, pomieszczeniami magazynowymi o pow. 100 m2, a także windą pozwalającą korzystać z obiektu osobom niepełnosprawnym.

Marcin Szczepański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *