TwitterFacebook

Zambrów. Umowa na przebudowę ul. Magazynowej podpisana

Ulica Magazynowa w Zambrowie doczeka się przebudowy. Mimo braku wsparcia ze strony miasta Zarząd Powiatu Zambrowskiego wygospodarował środki i własnymi siłami przebuduje odcinek wymagający remontu.

We wtorek, w gabinecie starosty zambrowskiego podpisano umowę z firmą na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej ul. Magazynowej w Zambrowie”. Zarząd powiatu reprezentowali starosta Robert Rosiak oraz wicestarosta Stanisław Rykaczewski. Przy podpisaniu umowy obecni byli również przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, członek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Marek Niewiński oraz przedstawiciele Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rzepiński i Krystyna Gosk.

Jest to inwestycja, na którą czekaliśmy bardzo długo. Podpisujemy dziś umowę na wykonanie przebudowy tej ulicy. Jest to efekt konsekwentnej pracy Zarządu Powiatu i bardzo dobrej współpracy z radnymi Rady Powiatu Zambrowskiego tworzącymi koalicję. Dzięki reorganizacji pracy Starostwa Powiatowego w Zambrowie i likwidacji Powiatowego Zarządu Dróg uzyskaliśmy kilkaset tysięcy zł. oszczędności. Zaoszczędzone środki finansowe przeznaczamy przede wszystkim na poprawę infrastruktury drogowej. Cieszę się, że mieszkańcy Zambrowa a w szczególności ulicy Magazynowej doczekają się dobrej drogi. Inwestycję chcemy zrealizować do 31 sierpnia 2017 r. tak by nie było problemów z normalnym funkcjonowaniem miejskiego przedszkola znajdującego się przy ul. Magazynowej – powiedział na wstępie starosta Robert Rosiak.

Cieszymy się, że możemy zrealizować tę inwestycję. Jest ona kontrowersyjna z tego względu, że można ją było wykonać dużo wcześniej. Nie było jedności w radzie przy uchwalaniu budżetu. Opozycja robiła swoje. Upór koalicji był jednak duży. Pomimo braku dofinansowania ze strony samorządu miejskiego, gdzie znajduje się ul. Magazynowa, udało się w ramach naszych skromnych możliwości budżetowych wygospodarować środki i robimy tę inwestycję samodzielnie – dodał przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski.

Wniosek do budżetu o przebudowę ul. Magazynowej złożył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran:

Bardzo cieszę się z faktu podpisania umowy na remont ul. Magazynowej. Stanie się to wbrew opinii niektórych radnych, którzy twierdzili, że nie dojdzie on w tym roku do skutku. Jako radny dotrzymałem słowa. Bolączką jest fakt braku współpracy między samorządami, czego efektem będzie brak zatoczki przy przedszkolu miejskim, co usprawniłoby drożność tej drogi, szczególnie przed godz. 8:00 rano. Trzeba powiedzieć otwarcie dlaczego do tego remontu dochodzi dopiero teraz. Nasz samorząd liczył na współpracę z Miastem Zambrów. Przez ostatnie lata próbowaliśmy tę współpracę nawiązać. Niestety bez skutku. Mam nadzieję, że remont posłuży jak najdłużej – powiedział radny Sławomir Baran.

Inwestycja zostanie wykonana za kwotę 484 027,39 zł. Zgodnie z umową plac budowy będzie przekazany wykonawcy 20 czerwca 2017 r. Ma on czas na wykonanie zadania do dnia 31 sierpnia 2017 r. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie mechanicznego rozebrania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, wykonanie podbudowy z kruszyw, podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych klińcowo-żwirowych, czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej, bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem drogowym, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych grysowo-żwirowych – warstwa ścieralna, regulacji pionowej studzienek kanałowych i kratek ściekowych oraz oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową.

PZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *