TwitterFacebook

Zambrowska ciepłownia od nowego roku z kogeneracją

Ciepłownia w Zambrowie otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prawie 6 mln zł niskooprocentowanej pożyczki na przeprowadzenie gruntownej modernizacji. Zakład na początku 2019 r. będzie już pracował w trybie wysokosprawnej kogeneracji.

Projekt pn. „Modernizacja Ciepłowni Głównej Zambrowa w celu podniesienia jej sprawności, zmniejszenia emisji pyłów oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej”, który otrzymał wsparcie finansowe z NFOŚiGW, będzie realizowany przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. Umowę w tej sprawie podpisali 21 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie NFOŚiGW: zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz prezes zarządu ZCiW Sp. z o.o. w Zambrowie Waldemar Gawkowski. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 14 mln zł. Preferencyjna pożyczka z NFOŚiGW to prawie 6 mln zł. Wcześniej beneficjent otrzymał dotację z NFOŚiGW w wysokości ponad 5 mln zł

W wyniku realizacji projektu zostanie oddana do użytku jednostka ciepłownicza, która będzie wytwarzała energię elektryczną i cieplną w ramach wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki unowocześnieniu obiektu, dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej w bazie wyniesie 2,40 MW, a energii cieplnej – 3 MW. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia ma być roczny spadek emisji gazów cieplarnianych do poziomu 12 655,46 tony równoważnika CO2/rok. Równolegle zmniejszy się zużycie energii pierwotnej do 130 000,24 GJ/rok. Efekt ekologiczny zostanie potwierdzony do końca stycznia 2020 r.

Dofinansowanie inwestycji niskooprocentowaną pożyczką umożliwia program priorytetowy  pn. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej zasobooszczędnej gospodarki, Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I osi priorytetowej.

Zambrowskie przedsięwzięcie to kolejne działanie na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia zjawiska smogu w Polsce. – Projekt jest ważny ekologicznie, gdyż ograniczymy emisję szkodliwych pyłów i CO2, ale ma on również istotny walor ekonomiczny. Nasze zasadnicze źródło ciepła opieramy na miale węglowym i choć spełniamy wymogi związane z ochroną środowiska, to poważnym obciążeniem finansowym są koszty związane z wykupem uprawnień do emisji CO2. Z tego względu chcemy inwestować w kierunku ograniczenia emisji. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo energetyczne społeczności lokalnej, staramy się o pewną formę dywersyfikacji źródeł ciepła. W razie zachwiań zasilania będziemy mieli większą swobodę działania – zapowiedział prezes Waldemar Gawkowski po podpisaniu umowy. Uczestniczący w uroczystości dyrektor ds. inwestycji w spółce ZCiW Ryszard Fiedorowicz dodał, że inwestycje podjęte w Zambrowie wchodzą w zakres starań o uzyskanie przez miasto statusu efektywnego systemu energetycznego.

NFOŚiGW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *