Czym jest asymilacja kulturowa i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest asymilacja kulturowa i co warto o niej wiedzieć?

Asymilacja kulturowa to pojęcie, które wielu osobom może wydawać się dość enigmatyczne. Tymczasem jest to pewien proces, który teoretycznie może dotyczyć każdego z nas. Dobrze byłoby więc nieco zgłębić temat asymilacji kulturowej i poznać jej trzy zasadnicze fazy. 

Asymilacja kulturowa – najważniejsze informacje

Asymilacja kulturowa to nic innego jak pewien proces oscylujący wokół przystosowania się jednostki do funkcjonowania w grupie odmiennej kulturowo. Nietrudno zgadnąć, że o asymilacji mówi się najczęściej w kontekście imigrantów. Muszą oni przecież podjąć działania mające na celu przystosowanie się do norm społecznych, prawnych oraz właśnie kulturowych panujących w kraju, w którym zdecydowali się osiedlić. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach asymilacja kulturowa ma charakter niewymuszony. Dążą do niej zatem sami imigranci, w celu poprawy swojego funkcjonowania i zacieśnienia więzi z grupą społeczną, w której się znaleźli. Niekiedy jedna do asymilacji kulturowej może dochodzić na skutek przymusu pośredniego bądź bezpośredniego i wówczas jej przebieg jest mocno zakłócony. Nietrudno zatem zgadnąć, że nie jest ona pożądanym zjawiskiem i często prowadzi do powstawania różnego rodzaju patologii.

Trzy fazy asymilacji kulturowej 

Asymilacja kulturowa składa się co do zasady z trzech faz. Noszą one następujące nazwy: akulturacja, asymilacja strukturalna oraz asymilacja identyfikacyjna. W fazie pierwszej mamy do czynienia ze stopniowym przyjmowaniem przez imigrantów zachowań charakterystycznych dla grupy dominującej, w której na skutek migracji się znaleźli. W fazie asymilacji strukturalnej dochodzi zaś do przenikania imigrantów do grup swoich gospodarzy. Jeżeli dojdzie zaś do asymilacji identyfikacyjnej, będziemy mieli do czynienia z utożsamianiem się imigrantów z kulturą i postępowaniem grupy, w której się znaleźli. Warto nadmienić, że proces asymilacji kulturowej zajmuje sporo czasu, zazwyczaj dwa-trzy pokolenia. 

Co jeszcze warto mieć na uwadze w kwestii asymilacji?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że asymilacja kulturowa może w niektórych przypadkach wiązać się z przemocą i wrogością. Jeżeli jakiejś społeczności zabrania się kultywowania swoich zwyczajów, mamy do czynienia z patologią. W ten sposób doszło między innymi do niszczenia kultury aborygeńskiej przez Kanadyjczyków. Współcześnie raczej dąży się do integrowania się ze sobą różnych kultur. Każdy ma zatem prawo utożsamiać się z takimi zwyczajami, jakie są mu bliskie, o ile nie krzywdzi w ten sposób innych osób. Integracja również może przebiegać w burzliwy sposób, ale przy dobrej woli migrantów i gospodarzy zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi patologicznymi zachowaniami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że po obu stronach mogą znaleźć się jednostki, które nie mają ochoty ani na integrację, ani tym bardziej na asymilację. 

Czym jest kultura fizyczna i co ją charakteryzuje?
Kultura mykeńska — co ją wyróżnia i co warto o niej wiedzieć?
Bogata i zaskakująca kultura Japonii — co warto o niej wiedzieć?