Czym jest asymilacja kulturowa i co warto o niej wiedzieć?

Czym jest asymilacja kulturowa i co warto o niej wiedzieć?

Asymilacja kulturowa to pojęcie, które wielu osobom może wydawać się dość enigmatyczne. Tymczasem jest to pewien proces, który teoretycznie może dotyczyć każdego z nas. Dobrze byłoby więc nieco zgłębić temat asymilacji kulturowej i poznać jej trzy zasadnicze fazy. 

Asymilacja kulturowa – najważniejsze informacje

Asymilacja kulturowa to nic innego jak pewien proces oscylujący wokół przystosowania się jednostki do funkcjonowania w grupie odmiennej kulturowo. Nietrudno zgadnąć, że o asymilacji mówi się najczęściej w kontekście imigrantów. Muszą oni przecież podjąć działania mające na celu przystosowanie się do norm społecznych, prawnych oraz właśnie kulturowych panujących w kraju, w którym zdecydowali się osiedlić. Warto zaznaczyć, że w wielu przypadkach asymilacja kulturowa ma charakter niewymuszony. Dążą do niej zatem sami imigranci, w celu poprawy swojego funkcjonowania i zacieśnienia więzi z grupą społeczną, w której się znaleźli. Niekiedy jedna do asymilacji kulturowej może dochodzić na skutek przymusu pośredniego bądź bezpośredniego i wówczas jej przebieg jest mocno zakłócony. Nietrudno zatem zgadnąć, że nie jest ona pożądanym zjawiskiem i często prowadzi do powstawania różnego rodzaju patologii.

Trzy fazy asymilacji kulturowej 

Asymilacja kulturowa składa się co do zasady z trzech faz. Noszą one następujące nazwy: akulturacja, asymilacja strukturalna oraz asymilacja identyfikacyjna. W fazie pierwszej mamy do czynienia ze stopniowym przyjmowaniem przez imigrantów zachowań charakterystycznych dla grupy dominującej, w której na skutek migracji się znaleźli. W fazie asymilacji strukturalnej dochodzi zaś do przenikania imigrantów do grup swoich gospodarzy. Jeżeli dojdzie zaś do asymilacji identyfikacyjnej, będziemy mieli do czynienia z utożsamianiem się imigrantów z kulturą i postępowaniem grupy, w której się znaleźli. Warto nadmienić, że proces asymilacji kulturowej zajmuje sporo czasu, zazwyczaj dwa-trzy pokolenia. 

Co jeszcze warto mieć na uwadze w kwestii asymilacji?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że asymilacja kulturowa może w niektórych przypadkach wiązać się z przemocą i wrogością. Jeżeli jakiejś społeczności zabrania się kultywowania swoich zwyczajów, mamy do czynienia z patologią. W ten sposób doszło między innymi do niszczenia kultury aborygeńskiej przez Kanadyjczyków. Współcześnie raczej dąży się do integrowania się ze sobą różnych kultur. Każdy ma zatem prawo utożsamiać się z takimi zwyczajami, jakie są mu bliskie, o ile nie krzywdzi w ten sposób innych osób. Integracja również może przebiegać w burzliwy sposób, ale przy dobrej woli migrantów i gospodarzy zazwyczaj nie wiąże się z żadnymi patologicznymi zachowaniami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że po obu stronach mogą znaleźć się jednostki, które nie mają ochoty ani na integrację, ani tym bardziej na asymilację. 

Czy leasing pracowników to przyszłość rynku pracy?
Jak złożyć życzenia na urodziny, aby jubilat poczuł się ważny?
Fundamenty kultury europejskiej, które warto znać!