RN
TwitterFacebook

GD: Wójt Gminy Sokoły Józef Zajkowski

156 kilometrów kwadratowych, 48 miejscowości, 49 sołectw. Ilość mieszkańców według danych statystycznych z 2016 roku – 5790. To krótka wizytówka gminy Sokoły, w której gdzie wójtem od 29 lat jest Józef Zajkowski, dzisiejszy gość dnia Radia Nadzieja.

O samej gminie Sokoły można byłoby napisać pokaźną książkę, i to pewnie nie jedną. Dużo się tu dzieje, ale najważniejsi – jak mówi wójt Zajkowski – są ludzie.

– To są wspaniali ludzie, z którymi można bardzo wiele rzeczy zrobić i to się udaje. To nie jest tak, że sam wójt wszystko wykonuje. To są samorządy, radni poszczególnych kadencji, sołtysi ale i społeczność. Oczywiście gra musi być czysta, klarowna, to musi być w obydwie strony bardzo transparentne, no i muszą być efekty – mówi Józef Zajkowski.

A efektów w gminie Sokoły długo szukać nie trzeba. Obok wiodącej dziedziny gospodarczej, jaką jest rolnictwo, w pierwszej kolejności wyróżnić należy szeroko rozbudowaną sferę opiekuńczo-pomocową, ukierunkowaną na osoby dotknięte niepełnosprawnością. I to w każdym bez wyjątku przedziale wiekowym. Służą temu Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Perki Karpie, jeden z największych w Polsce zakładów aktywności zawodowej  dla osób w wieku od piętnastu do ponad pięćdziesięciu lat, kolejny zakład aktywności zawodowej, w który pracuje około czterdzieści osób z niepełnosprawnością, w tym także osoby niewidome i zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Na tym jednak nie koniec. W gminie Sokoły rozpoczęły się prace nad utworzeniem swoistego centrum opiekuńczo-miszkalnego na bazie istniejącej szkoły w Raciborach Nowych.

Inne, wyróżniające się działania to choćby zamiar stworzenia ala domu aukcyjnego, odpowiadającego na zapotrzebowanie hodowców zwierząt gospodarskich.

– Sokoły to jest tradycja jarmarków. (…) Targowisko w Sokołach jest, ale ono ma być o kilka poziomów w wyższej formie organizacyjnej. Tam nawet można będzie online, przez internet dokonać transakcji – przekonuje Józef Zajkowski.

W rozmowie Pawła Zyskowskiego z wójtem gminy Sokoły Józefem Zajkowskim także między innymi o planach związanych z powrotem kolei do Sokół czy o wyjątkowej atrakcji turystycznej, jaką są bagna nadnarwiańskie i ich wykorzystanie do celów widokowych.

Rozmowa z gościem dnia Józefem Zajkowskim:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *